Եռամսյակային հաշվետվություն

1-ին և 2- րդ եռամսյակային հաշվետվությունհաշվետվություն

Չդասակարգված

Սովորողների թիվը և ընդունելությունը

Դպրոցում փաստացի սովորողների և առկա թափուր տեղերի թիվը:

Առաջին դասարանցիների ընդունելության ժամանակացույցը:սովորողներ

Չդասակարգված

Տեղեկատվություն

լիցենզիա

Դպրոցի տարրական, հիմնական և միջնակարգ հանրակրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզիաները և ցահմանային տեղերի հրամանը:

Չդասակարգված

Հաստատության 1-ին եռամսյակի հաշվետվությունը

HASHVETVUTYUN K (2)

Չդասակարգված

Ուսումնական հաստատության և նախակրթարանի 2018թ. բյուջե

բյուջե 2018

Չդասակարգված

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ01.10.2017 թ. —31. 12.2017 թ. ժամանակահատվածի համար

Չդասակարգված

2018թ. բյուջեի նախագիծ

2018__byuje

Չդասակարգված

Հաստատության 2016-2017 ուսումնական տարվա ներքին գնահատում

ներքին գնահատում

Չդասակարգված

2018թ. բյուջեի նախագիծ

2018__byuje

Տեղեկացնում եմ  ,որ  2018թ-ի  բյուջեյի մեջ  կատարված  փոփոխությունները  կատարվել են    շահագրգիռ  կողմերի  առաջարկներով:

Կապի  գծով  նախատեսված  -50.000 ՀՀ  դրամը   տրամադրվել է  ջեռուցմանը

Չդասակարգված

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ01.01.2017 թ. —01.10 .2017 թ. ժամանակահատվածի համար

Հաշվետվություն (4)

Չդասակարգված