Հաշվետվություն 01.01-01.10.2018թ

HASHVETVUTYUN KATNAJUR (5) 

Չդասակարգված

Ներքին գնահատում 2017-18

2017-18 ուստարվա  ներքին գնահատումներքին-գնահատում

Չդասակարգված

Եռամսյակային հաշվետվություն

1-ին և 2- րդ եռամսյակային հաշվետվությունհաշվետվություն

Չդասակարգված

Սովորողների թիվը և ընդունելությունը

Դպրոցում փաստացի սովորողների և առկա թափուր տեղերի թիվը:

Առաջին դասարանցիների ընդունելության ժամանակացույցը:սովորողներ

Չդասակարգված

Տեղեկատվություն

լիցենզիա

Դպրոցի տարրական, հիմնական և միջնակարգ հանրակրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզիաները և ցահմանային տեղերի հրամանը:

Չդասակարգված

Հաստատության 1-ին եռամսյակի հաշվետվությունը

HASHVETVUTYUN K (2)

Չդասակարգված

Ուսումնական հաստատության և նախակրթարանի 2018թ. բյուջե

բյուջե 2018

Չդասակարգված

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ01.10.2017 թ. —31. 12.2017 թ. ժամանակահատվածի համար

Չդասակարգված

2018թ. բյուջեի նախագիծ

2018__byuje

Չդասակարգված

Հաստատության 2016-2017 ուսումնական տարվա ներքին գնահատում

ներքին գնահատում

Չդասակարգված