Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ01.10.2017 թ. —31. 12.2017 թ. ժամանակահատվածի համար

Չդասակարգված

2018թ. բյուջեի նախագիծ

2018__byuje

Չդասակարգված

Հաստատության 2016-2017 ուսումնական տարվա ներքին գնահատում

ներքին գնահատում

Չդասակարգված

2018թ. բյուջեի նախագիծ

2018__byuje

Տեղեկացնում եմ  ,որ  2018թ-ի  բյուջեյի մեջ  կատարված  փոփոխությունները  կատարվել են    շահագրգիռ  կողմերի  առաջարկներով:

Կապի  գծով  նախատեսված  -50.000 ՀՀ  դրամը   տրամադրվել է  ջեռուցմանը

Չդասակարգված

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ01.01.2017 թ. —01.10 .2017 թ. ժամանակահատվածի համար

Հաշվետվություն (4)

Չդասակարգված

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

balans dzev 1 DPROC

Չդասակարգված

2018 բյուջեի նախագիծ

2018_naxnakan_byuje

Չդասակարգված

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ01.01.2017 թ. —01. 09.2017 թ. ժամանակահատվածի համար

Հաշվետվություն (2)

Չդասակարգված

հաշվետվություն

Չդասակարգված

հաշվետություն

Հաշվետվություն

Չդասակարգված